Hem / Vi arbetar med / Säkerhet & rent spel / Strategi för att förebygga och hantera brott

Strategi för att förebygga och hantera brott

Riksidrottsförbundet har utarbetat en strategi för att förebygga och hantera brottslighet som är relaterad till idrotten. 

I mars 2018 undertecknade Polismyndigheten och RF en överenskommelse i ett led att utveckla och bredda arbetet. med att förebygga och hantera brottslighet inom idrotten. Utifrån den har RF utarbetat en strategi för att förebygga och hantera brottslighet som är relaterad till idrotten.

Övergripande om RF:s säkerhetsstrategi

”Vi ska erbjuda publik, idrottsutövare och funktioner inom idrotten (anställda, förtroendevalda, ideella etc) en miljö där samtliga kan känna sig trygga före, under och efter idrottsevenemang samt motverka otillåten påverkan i föreningar och förbund”

Strategin är uppdelad på sju delområden:

 • Säkra evenemang
 • Tydlig rollfördelning
 • Opinionsbildning och lagstiftning
 • Beredskap för hot, våld och otillåten påverkan
 • Utvecklat samarbete
 • Supportermiljö
 • Matchfixing

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga