Hem / Vi arbetar med / Barn & ungdomsidrott / Varför slutar barn att idrotta?

Varför slutar barn att idrotta?

Idrotten ska hålla oss i rörelse hela livet men de senaste åren har vi sett att barn och ungdomar slutar allt tidigare och att de flesta inte hittar tillbaka till idrotten. Samtidigt upplever många vuxna att trösklarna in i föreningslivet är höga. En del av förklaringen ligger i stora globala trender som urbanisering, digitalisering och en ökad individualisering som har påverkat även Sverige – och till och med deltagandet i idrott. Där kan vi konstatera att idrotten på en del områden helt enkelt måste förnya sig för att förbli attraktiv.

Mycket handlar också om det som ibland kallas idrottens kärnlogik, ofta illustrerad som en triangel, och den gamla syn på träning och tävling i förening som många har insett måste förändras. Det har funnits en uppfattning av att idrottandet med stigande ålder mer och mer ska kännetecknas av ett ökat fokus på resultat, mer intensiv träning, fler träningstimmar, inslag av selektering och rangordning samt att det har funnits ett ointresse för att individer själva ska få styra över sin ambitionsnivå.

Dessa strukturer har visat sig leda till en talangjakt som inte tar hänsyn till att vi utvecklas olika och alldeles för tidiga uttagningsprocesser till exempelvis elit- och distriktslag, särskilda utbildningar och landslag. Det har i sin tur gjort att många barn börjat idrotta i allt yngre ålder, specialiserat sig tidigt och ägnat sig åt en ensidig träning som varken gynnat deras utveckling eller gjort dem motiverade. 

Den här logiken har tillsammans med övriga faktorer bidragit till en utslagning av många barn, unga och vuxna som helt enkelt inte känt att de varit välkomna och har i sin tur drabbat både idrottens bredd och elit.

Vi behöver en ny syn på träning och tävling.

I dagsläget vänder medlemskurvan nedåt med 11-åringarna – en trist verklighet som många idrottsföreningar känner igen från sin egen vardag. Sedan det sker ett successivt tapp av medlemmar till någonstans mellan 35-50 årsåldern då det blir en svag ökning i form av de föräldrar som kommer tillbaka antingen som aktiva eller som barn- och ungdomsledare. Efter 50-årsåldern sluttar kurvan nedåt igen.

Samtidigt beskriver Centrum för idrottsforskning hur bara 44 procent av pojkarna och endast 22 procent av flickorna når de rekommenderade nivåerna av daglig fysisk aktivitet. Vi vet vilka oerhörda positiva effekter idrott och fysisk aktivitet har på människors livskvalitet och på vårt samhälle i stort. Det här är en av vår tids stora utmaningar och svensk idrott är en stor del av lösningen.

Det är dags att bryta trenden och räta ut kurvan!

(Referens https://www.strategi2025.se/Problemet/)

Vad gör Svensk Simidrott för att flera barn ska stanna kvar i verksamheten? 

 • Genom att fler barn erbjuds fler av våra simidrotter så tror vi att fler kommer att vilja stanna kvar i våra föreningar. Svensk Simidrott har tagit fram material sm hjälp och stöd för att underlätta för föreningar att starta upp fler simidrotter. Du hittar materialet här

 • Svensk Simidrott håller också på att se över och ta fram nya tränings- och tävlingsformer anpassade efter barn. Anpassning och framtagning görs inom samtliga simidrotter och åldrar. Tränings- och tävlingsformerna ska följa barnkonventionen och RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Det ska finnas möjlighet att delta i vår verksamhet med olika motivations-, ambitions- och utvecklingsnivåer. Du hittar det arbetet här
 • Ett arbete för att se över tävlingsreglerna för barn är också på gång. 
 • I och med Svensk Simidrotts strategi 2025 pågår även arbete kring samtliga diskrimineringsgrunder. Ett långsiktigt och omfattande arbete med målsättning att alla ska kunna känna sig välkomna och kunna delta i Svensk Simidrotts verksamhet. Du hittar mer information om det arbetet här
 • I juni 2020 hölls ett digitalt möte för Svensk Simidrotts organisationsledare kopplat till att många barn slutar efter 12 år. Du kan se webbinariet i efterhand här.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga