Hem / Vi arbetar med / Strategi 2025 / Stöd och råd

Stöd och råd

Material och verktyg

För att underlätta för distrikten och föreningarna att implementera den strategiska planen finns stöd i form av arbetsmaterial och verktyg som samtalsunderlag kopplade till den strategiska planen Läs mer här 
Det finns även material med samtalsunderlag kring föreningsutveckling här

Årshjul och planering
För att tydliggöra samverkan finns ett behov av ett årshjul som visar vad som ska göras och när det ska göras. 
Årshjulet är ett pedagogiskt hjälpmedel för alla parter. Med stöd i detta kan förbundet, distrikten och föreningarna på ett effektivt sätt planera, genomföra och utvärdera verksamheten. Årshjulet kommer att vara nätbaserat och interaktivt. Under varje angiven aktivitet finns underlag och mer information.
Se här

Utvecklingskonsulenter
Utvecklingskonsulenterna finns stationerade regionalt i distriken för att stödja föreningarna i utvecklingsarbetet. Deras uppdrag är att:

 • vara stöd och bollplank till föreningar i processer och utvecklingsarbeten,
 • samordna det regionala stödet från SISU Idrottsutbildarna, distriktförbunden och kommunerna,
 • i samråd med distrikten ta fram regionala utvecklingsprojekt och satsningar,
 • utifrån lokala förutsättningar sprida centrala utvecklingsprojekt och satsningar till distriktens föreningar.

Idrottskonsulenter från SISU Idrottsutbildarna och distriktidrottsförbund
SISU Idrottsutbildarna jobbar för att stimulera till lärande, stärka engagemanget och utveckla idrottens verksamhet. De kan vara stöd till föreningen genom att:

 • vara ett bollplank och stöd till föreningar i processer, utbildnings- och utvecklingsinsatser,
 • vara bollplank i arbetet kring idrottspolitiska frågor,
 • finnas som ett stöd för föreningarna i att ta fram långsiktiga planer inom bland annat strategiska, utbildnings- och ledarrekryteringsfrågor,
 • möjliggöra idrottsöverskridande aktiviteter och nätverk

Utbildning och konferenser
Svensk Simidrott kommer under perioden att, såväl centralt som på distriktsnivå, bedriva utvecklingsarbete med utbildningar och konferenser för att stärka och stimulera arbetet med att nå de övergripande målen.
Utbildningar och konferenser ska ge alla deltagare rätt kompetens och verktyg för att arbeta med och bidra till förändringen av Svensk Simidrotts utvecklingsmodell 

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga