Hem / Vi arbetar med / Strategi 2025 / Svensk Simidrotts utvecklingsmodell

Svensk Simidrotts utvecklingsmodell

Det ska finnas plats för alla inom Svensk Simidrott oavsett ålder, förutsättningar och ambitionsnivå. Alla föreningar behöver inte erbjuda verksamhet för alla behov, men det ska finnas alternativ för människor med olika ambitioner genom hela livet inom Svensk Simidrott.
Svensk Simidrott stödjer Svensk Idrotts mål att förbättra förutsättningarna för att såväl barn, unga, vuxna och äldre ska ges möjlighet att idrotta under hela livet. Detta görs genom en förflyttning från en idrottsrörelse, tidigare formad av en triangel med en bred bas av barn och ungdomar och en smal topp som utgjort elitidrotten, till en idrottsrörelse i form av en rektangel med utrymme för alla oavsett nivå och förutsättningar.
Genom att behålla så många som möjligt så länge som möjligt i verksamheten, ges även förbättrade förutsättningarna för alla att uppnå sina mål.

 

Arbetsmaterial för förflyttning

Här nedan finns arbetsmaterial som SISU tagit fram för att underlätta arbetet med idrottsrörelsens förflyttning. Tillsammans med förbund och föreningar vrider och vänder vi nu på verksamheten för att svensk idrott ska bli bättre rustade för framtiden.

 • Bildspel, en presentation för samtal kring idrottsrörelsens behov av förändringar. Bildspelet hör ihop med nedanstående arbetsbok + häften 

 • Arbetsbok + häften finns för nerladdning här.
  Boken och häftena finns även att beställa i tryckt version hos This is a mailto link

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga