Hem / Vi arbetar med / Strategi 2025 / Arbetsverktyg

Arbetsverktyg

Strategi 2025
Ladda ner Strategi 2025 här

Verksamhetsinriktning 2020-2021
Ladda ner Svensk Simidrotts Verksamhetsinriktning här

Powerpointmall för presentation av strategi 2025
Ladda ner powerpointpresentation här

Samtalsunderlag för föreningen 
Detta häfte innehåller en mängd frågor med koppling till de olika delarna i Strategi 2025. Utifrån de behov som ni har hjälper ­frågorna dig och din förening att ta utvecklingsarbetet vidare. Ladda ner här

Taktiksnack

Materialet Taktiksnack är framtaget av RF som ett hjälp och stöd för hur styrelsen på ett enkelt sätt kan jobba strategiskt. Mer information och länk till materialet hittar du här.

Mall för Verksamhetsinriktning för distrikten
Följande wordmall kan användas i distrikten för att koppla den egna verksamhetens prioriterade frågor med Svensk Simidrotts övergripande utvecklingsområden. Ladda ner här

Årshjul genom Plandisc
Genom det interaktiva årshjulet kan ni planera er verksamhet. Svensk Simidrott levererar årligen ringar till årshjulet med relevant info om planerade aktiviteter.
Läs mer här

Användarguide till medlemsundersökningen
I januari 2022 skickades resultaten från den medlemsundersökning som genomfördes under 2021 ut till de 189 svarande föreningarna. Till er hjälp att tolka och analysera resultaten från undersökningen så finns en guide. Med stöd av guiden kan du och din förening tolka resultaten och utveckla er förening i den riktning ni önskar. Ladda ner guiden här.

SISUmaterial för förflyttning

Nedan finns arbetsmaterial som SISU tagit fram för att underlätta arbetet med idrottsrörelsens förflyttning. Tillsammans med förbund och föreningar vrider och vänder vi nu på verksamheten för att svensk idrott ska bli bättre rustade för framtiden.

  • Bildspel, en presentation för samtal kring idrottsrörelsens behov av förändringar. Bildspelet hör ihop med den arbetsbok + häfte

  • Arbetsbok + häfte som användes vid RIF 2016 finns för nerladdning här. Boken och häftena finns även att beställa i tryckt version hos This is a mailto link

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga