Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott / Svenska Simförbundets inkluderings och mångfaldhetsplan

Svenska Simförbundets inkluderings och mångfaldhetsplan

Svensk Simidrott har en gemensam värdegrund som utgår från Riksidrottsförbundets (RF) vision och värdegrund. Svenska Simförbundet ska följa RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott utifrån Idrotten vill. Svenska Simförbundet förhåller sig till internationella överenskommelser såsom de mänskliga rättigheterna, FN:s Barnkonvention och internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt till de nationella ramar och regler som diskrimineringsgrunderna och RF:s jämställdhetsmål.

Svenska Simförbundet har tagit fram en inkluderings- och mångfaldhetsplan som inkluderar arbetet på förbundsnivå men även på riksnivå. Inkluderings- och mångfaldsplanen ska utvärderas och uppdateras vartannat år. Utöver det har det framtagits en checklista för beslutsfattande.

Svenska Simförbundets inkluderings och mångfaldhetsplan

Checklista för beslutsfattande

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga