Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott / Könsöverskridande identitet eller uttryck

Könsöverskridande identitet eller uttryck

Som en del av vår långsiktiga strategi fram till 2025, så kommer Svensk Simidrott att göra en större satsning på inkludering och delaktighet där målbilden är att ”Inom Svensk Simidrott känner alla sig välkomna och alla vet vad vi står för, vilka gemensamma mål och värderingar vi har. Vår verksamhet  och våra ledare ser till så att alla känner sig inkluderade, kan utvecklas och  känner glädje, trygghet, delaktighet och gemenskap”. 

För att manifestera alla människors lika rättigheter och värde var  simborgarmärket under 2018 regnbågsfärgat och Svensk Simidrott genomförde en rad aktiviteter under året för att visa att vi vill skapa en idrottsmiljö som är öppen för alla. För att öka kompetensen inom området har personal från vårt förbundskansli även deltagit i Riksidrottsförbundets utbildning 5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott.

Årets aktiviteter inleddes i samband med Swim Open Stockholm, då märkestagningsaktiviteter genomfördes i fem simhallar i Stockholm under  sportlovet. Cirka 1000 personer deltog i aktiviteterna där fokus var Simborgarmärket och spridning av information om inkluderande idrott.  Under simtävlingen Swim Open Stockholm uppmärksammades sedan vårt HBTQ arbete med hjälp av regnbågsfärgade simlinor och ryggsimslinor samt att alla deltagare fick regnbågsfärgade nyckelband.

Under SM-veckan var målen i beachvattenpolo regnbågsfärgade och alla domare bar regnbågsfärgade domarband. 
Under slutet av sommaren genomfördes en rad aktiviteter i samarbete med Stockholms Stad och Svenska Livräddningssällskapet i samband med Europride i Stockholm. Vi arrangerade simmärkestagningar kostnadsfritt på Stockholms Stads utomhusanläggningar, med en stor final på Eriksdalsbadet. Denna dag färgades Eriksdalsbadets utomhusbassäng i regnbågens alla färger och besökarna bjöds på massor av aktiviteter. Utöver Simborgarmärkestagning gick det att prova på konstsim, simhopp, vattenpolo, livräddning, träningspass
med mera. De arrangerande organisationerna fanns också på plats med  informationstält. För Svensk Simidrotts del avslutades denna vecka med deltagande i Pridetåget. Representanter från Svenska Simförbundets styrelse
och förbundskansli var på plats tillsammans med ett antal simidrottsföreningar.
Högevallsbadet i Lund och Sundbybergs simhall är två av landets få HBTQ-certifierade simhallar. Tillsammans med Simklubben Poseidon och SS04
genomförde vi under höstlovet Simborgarmärkesaktiviteter på dessa anläggningar, för att få en fin avrundning på ett fantastiskt år som gått i regnbågens färger.

Utöver de aktiviteter som har genomförts från centralt håll, så har våra  simidrottsföreningar genomfört lokala Simborgarmärkestagningar och de har även varit engagerade i lokala Prideparader.

Arbetet framåt

I den långsiktiga plan vi har satt upp för arbetet med diskrimineringsgrunderna kopplat till Svensk Simidrotts strategi 2025, så kommer vi under 2022 att arbeta mer med könsöverskridande identitet och uttryck. 

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga