Kön

 Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

Se film om hur idrottsföreningen kan bli mer jämställd

En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Det gynnar inte demokratin, rättvisan, effektiviteten och utvecklingen att premiera en grupp över en annan. Såväl forskning som människors enskilda erfarenheter talar för att jämställdhet främjar utvecklingen både för organisationer och individer.

Men varken samhället i stort eller idrotten är jämställd. Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer. Det innebär att vi måste arbeta utifrån samhällsperspektivet och utifrån vår egen historia, med sikte på framtiden och hur vi vill att det ska se ut.

Jämställdhetsmål och Strategi 2025

Idrottsrörelsen arbetar mot jämställdhetsmål 2025 som fastställdes vid RF-stämman 2017. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Läs mer om RF:s jämställdhetsmål.

En jämställd Simidrott

Den 22 juni bjöd Svensk Simidrott in Simidrotts Sverige till ett kvällsmöte kring ämnet jämställdhet. Tillsammans med Jenny Svender, Sakkunnig Jämställdhet på RF, fick vi en genomgång från de senaste centrala undersökningarna och forskningen i jämställdhetsfrågor. Respektive Simidrottsansvarig presenterade sen hur det ser ut på ledarnivå inom respektive simidrott.

Ni hittar inspelningen av mötet här

Ni hittar presentationen från mötet här

Svensk Simidrott kommer att påbörja ett arbete med jämställdhet under 2021 och kommer fylla på med mer information och material allt eftersom.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga