Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott / Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Sedan 2018 är parasimningen en del av Svensk Simidrott vilket bland annat innebär att stöd kan ges till föreningar och ledare i frågor om parasimning. Även om parasimningen är den av våra idrotter som finns med på Paralympics så välkomnar vi personer med funktionsnedsättning i alla våra verksamheter både ledare och simidrottare. 

Att se och möta varje barn och simidrottare är en av idrottens målsättningar. Alla människor har olika förutsättningar och fungerar olika och har rätt att behandlas lika, oavsett funktionsnedsättning. Att möta och skapa goda förutsättningar för en simidrottare med en funktionsnedsättning handlar framförallt om att se och möta simidrottarens individuella förutsättningar och behov. Med andra ord på samma sätt som vi bör möta och inkludera alla inom Svensk Simidrott. Se alltid till simidrottarens främsta och möt behoven - därefter kan du anpassa verksamheten om det behövs. Ditt bemötande, ditt kroppsspråk och din vilja att se simidrottarnas möjligheter och förmågor är avgörande för att kunna skapa en framgångsrik verksamhet med glädje och gemenskap i centrum. Det är också nyckeln i den inlärningsprocess som bidrar till simidrottarnas motivation och till deras livslånga simidrottande.

En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller orsakas av olyckor eller sjukdomar. Utöver nedanstående funktionsnedsättningar finns en mängd olika funktionsvariationer utifrån kroppens förutsättningar som kan variera genom olika delar i livet.

Svensk Simidrott gör följande indelning av funktionsnedsättningar:

Synnedsättning

Den som har en synnedsättning har svårt att läsa eller orientera sig genom synen. Det är vanligt att ha svårt att se färger och föremål eller att ha starkt begränsat synfält. Det kan också vara svårt att se när det är mörkt eller ljust.

Intellektuell funktionsnedsättning (tidigare kallad utvecklingsstörning)

WHO:s klassificering för intellektuell funktionsnedsättning kräver en uppmätt IQ under 70 innan du fyllt 18 år, i kombination med att det på flera sätt är svårt att känna sig trygg med att fungera i samhället. I Sverige har ungefär 38 000 barn, ungdomar och vuxna en intellektuell funktionsnedsättning. Vad det innebär i praktiken, är högst individuellt, men oavsett grad och typ så går förutsättningar för att idrotta att påverka.

Rörelsenedsättning

En rörelsenedsättning kan till exempel bero på förlamning, att en kroppsdel saknas eller att hela eller delar av kroppen inte har full funktion eller rörlighet. CP-skador är den vanligaste orsaken till förlamning, andra exempel är ryggmärgsbråck eller traumatiska skador hos personer som brutit nacken eller ryggen vid någon olycka.

Simidrottare med NPF

Utöver indelningen i syn- och rörelsenedsättning samt utvecklingsstörning, finns simidrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). NPF är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser som alla handlar om att hjärnan arbetar och fungerar på ett annorlunda sätt när det gäller tolkning och bearbetning av information. Hur stora svårigheterna blir beror mycket på omgivningens krav och förväntningar. ADHD och autismdiagnoser är exempel på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Parasimning

Oavsett funktionsnedsättning är ett livslångt simidrottande möjligt, från babysim och simundervisning till simning för att träna och tävla eller för att motionera. Simning är en paralympisk idrott som inte skiljer sig i någon större utsträckning från simning för personer utan funktionsnedsättning. Simmaren kan utifrån sina förutsättningar starta från vattnet eller startpallen och tävla i samtliga simsätt – inklusive medley. För att göra tävlingarna så rättvisa som möjligt används ett system där simmarna delas in i klasser med liknande funktionsnedsättningar. Klasserna delas in i fysiska funktionsnedsättningar, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. 

Har du frågor kring parasimning kan du kontakta Annika Friberg.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga