Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott / Socioekonomisk status

Socioekonomisk status

Socioekonomisk status eller bakgrund är egentligen inte en av de officiella diskrimingeringsgrunderna, men inom idrottsrörelsen och så även inom Svensk Simidrott  vet vi att det är faktorer som påverkar möjligheten att delta i våra verksamheter. Under 2020 arbetar Svensk Simidrott med att ta fram verktyg och material för att öka möjligheten för personer med socioekonomisk utsatthet ska kunna delta i våra verksamheter.  Det handlar till exempel om hur föreningarna kan tänka när det gäller medlems- och terminsavgifter.

En del av arbetet kring socioekonomiska faktorer har mynnat ut i ett samarbete med barnrättsorganisationen Majblomman. Majblomman har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med barn som lever i barnfattigdom.  Majblomman delar varje år ut miljontals kronor i ekonomiskt stöd till barns fritidsaktiviteter. Det kan handla om medlemskap i föreningar, kostnader för lägervistelser eller utrustning som krävs. I vårt samarbete har vi tillsammans valt att belysa simkunnigheten för barn och ungdomar. Vårt simmärke Vattenprovet har i år bytt färg till årets Majblommas färger. För varje sålt märke går 10kr till Majblomman.

image4kv9m.png

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga