Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott / Inkluderande idrott

Inkluderande idrott

Under den här rubriken samlar vi material, tips och stöd kopplat till det arbete Svensk Simidrott gör kopplat till arbete som gör för att alla ska ha samma möjlighet att ta del av och kunna påverka simidrotten samt kunna forma sitt deltagande och engagemang. 

I och med Svensk Simidrott strategi 2025 har vi satt en plan för arbetet med inkludering kopplat till diskrimineringsgrunderna. Följande sidor kommer därför att fyllas på vartefter arbetet fortskrider.

 För att bli mer inkluderande behöver vi förstå vad normer är och gör.

En normmedveten idrott innebär att:

 • vi är medvetna om vilka normer som påverkar oss och kan förhålla oss till dem
 • vi lyfter upp och synliggör rådande privilegier och begränsningar för utövare och ledare 
 • vi arbetar aktivt för ledarskap, resursfördelning och representation som minimerar ojämlikhet och ojämställdhet – ett arbete där ansvaret för förändring framför allt ligger på dem som har makt och är mest självklara i sammanhanget.

(Referens https://www.rf.se/RFarbetarmed/Inkluderandeidrott/)

Att arbeta med inkludering

Vill ni arbeta med inkludering i föreningen? Ta kontakt med er utvecklingskonsulent för råd, stöd och tips. Kontakta också ert RF-SISU distrikt som bland annat kan hjälpa er med kunskap, kontakter och funderingar kring bland annat finansiering. 

Tips om material kopplat till inkludering

 • Inkluderandeidrott.se är en webbplats fylld med fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med normer och inkludering. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du, din förening och idrottsrörelsen kan forma en idrottsmiljö som välkomnar alla.

 • Olika förlag är ett - ett normkreativt förlag. "Vi utmanar stereotyper med normkreativitet. Vi älskar jämställdhet, inkludering och hållbarhet, sedan 2018 trycker vi Svanenmärkt. När du köper böcker, utbildning eller kommunikation från oss bidrar du till vårt arbete för barn och ungas rättigheter. Tillsammans förändrar vi världen!" Utöver barn- och metodböcker kopplat till inkludering så erbjuder också olika föreläsningar och en del material och normkreativa tips 
 • Normkritisk pedagogik - perspektiv, utamningar och möjligheter. Normkritisk pedagogik är ett begrepp som utvecklats i Sverige under 2000-talet. Syftet är att utforska och ifrågasätta hur de normer och maktrelationer som skapar skillnad genom perspektiv och praktiker präglar lärandeinstitutioner och de som verkar inom dem. I denna antologi diskuterar lärare, utbildare och forskare verksamma inom området hur begreppet har utvecklats teoretiskt och hur det används i pedagogisk praktik. Vilka erfarenheter har gjorts av de som försökt använda normkritiska perspektiv i undervisning och förändringsarbete genom åren? Texterna sätter åter fokus på normkritisk pedagogik. Boken vänder sig framför allt till studerande inom olika pedagogiska utbildningar samt till yrkesverksamma inom det pedagogiska fältet. Men boken kan även tilltala dem som generellt intresserar sig för utbildning, lärandeprocesser och makt.
 • Stå upp när det blåser - bok av Sofia B. Karlsson. En idrottsmiljö där alla känner sig trygga det eftersträvar de flesta aktiva styrelseledamöter, ledare, tränare, domare och supportrar. Stå upp när det blåser riktar sig till alla som vill arbeta aktivt för det. Stå upp när det blåser vänder sig till dig som vill komma vidare i tanken och själv bli en aktör i arbetet för en inkluderande idrott.
 • Kopplat till arbetet med inkludering är det viktigt att säkerställa att det finns trygg miljö att bedriva idrotten i och därmed undvika att någon blir drabbad av till exempel mobbning eller kränkningar. Ta gärna deö av RFs sammanställning över material kopplat till trygg idrott samt det stödmaterial Skapa trygga idrottsmiljöer som RF och SISU Idrottsutbildarna har tagit fram om trygg idrott för att hjälpa föreningar i arbetet med de frågorna.

Under respektive diskrimineringsgrund finns också fler tips på material samt länkar.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga