Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt

Aktuella projekt

Under 2021 arbetar Svensk Simidrott med fyra projekt finansierade av Riksidrottsförbundet samt ett projekt finanseriat via Rörelsefonden, Svenska Spels och Riksidrottsförbundets fond med målet att få fler människor i rörelse. Samtliga projekt presenteras på denna sida och mera information lämnas av respektive projektledare. 

Simidrott når alla

Projektet Simidrott når alla har för avsikt att ta vid där det tidigare projektet Simidrott för alla slutade, där närmare 200 nya simidrottsledare med annan etnisk bakgrund utbildades. Vi vill nu ge dessa ledare en möjlighet att vidareutbilda sig och att få delta i nya sammanhang både i och utanför föreningen. I stora drag handlar projektet om att minska tröskeln in i våra fem simidrotter, samt att få en större mångfald bland ledare inom simidrotten.

En annan del i projektet är att ta fram ett stöd för föreningar, som ska underlätta för de som vill starta upp en integrationsfrämjande verksamhet. Detta stöd arbetas för tillfället fram tillsammans med den ideella föreningen Swim in Sweden. Stödet har delvis utgångspunkt från en enkät som tidigare skickats ut till samtliga våra föreningar, samt ett antal kompletterande intervjuer med några av de föreningar som redan har startat upp denna verksamhet.

Inom projektets ramar har det även tagits fram en kortare informativ film som beskriver vad det innebär att gå i simskola hos en förening som är ansluten till Svensk Simidrott. Denna film finner du på denna länk.


Projektledare: August Wiklund, This is a mailto link

Trygg idrott

Inom projektet Trygg idrott arbetas det för att ta fram en utbildningswebb som riktar sig till föreningsledare och tränare. I arbetet att skapa trygga idrottsmiljöer är det viktigt att föreningar både arbetar förebyggande samt har rutiner ifall något oförutsett händer. Utbildningen tas därför fram i syfte att stötta föreningar i sitt arbete med allt från registerutdrag, handlingsplaner och värdegrundsarbete.

Svensk Simidrott har även inlett ett samarbete med RF-SISU med förhoppningen att sprida plattformen till övriga idrotter för att gemensamt arbeta för att skapa trygga idrottsmiljöer i hela idrottssverige.

Projektledare: Sara Johansson, This is a mailto link

Framtidens simidrottsanläggningar

Inom det ettåriga projektet Framtidens simidrottsanläggningar önskar Simförbundet bedriva rådgivande arbete rörande drift, ombyggnation och nybyggnation samt sprida goda exempel till föreningar. Bland annat är avsikten att ta fram material som föreningarna kan använda för att bedriva ett gynnsamt påverkansarbete gentemot kommunerna. Vidare önskar vi utveckla förbundets anläggningssida simarena.se för att den ska vara så aktuell som möjligt. Ambitionen är även att ta fram goda exempel på bra byggprojekt eller anläggningar där bassängutrymmet utnyttjas mera kreativt.

Projektledare: Cecilia Edstam, This is a mailto link

Framtagande av internationell strategi och handlingsprogram

I förbundets strategi till 2025 är ett av de övergripande målen att ”Svensk Simidrott har breddat sin plattform för externa relationer såväl nationellt som internationellt och skapat resurser för fortsatt verksamhetsutveckling”. Ska vi kunna uppnå det målet är handlingsplanen en viktig del på vägen. Syftet är att nå eller bibehålla viktiga positioner i internationella organisationer.

Projektledare: Mikael Jansson, This is a mailto link

Simma, Hitta, Spring

Svenska Simförbundet, Svenska Orienteringsförbundet och Svenska Friidrottsförbundet  driver gemensamt projektet Simma, Hitta, Spring. Projektet erhåller medel ur Rörelsefonden, Svenska Spels och Riksidrottsförbundets fond med målet att få fler människor i rörelse. Via en gemensam plattform får deltagarna ta del av ett antal enkla utmaningar. Utmaningar som sedan utförs antingen familjevis eller individuellt och som är tänkta att kunna pågå hela året. Aktiviteterna kommer att anpassas utifrån årstid där respektive idrott kompletterar varandra med inom- och utomhusaktiviteter. En förhoppning med projektet är att genom att kombinera flera olika idrotter i ett gemensamt koncept ska tröskeln till att testa nya idrotter sänkas.

Projektledare: Ulrica Söderqvist, This is a mailto link

 

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga