Hem / Utbildning / Svensk Simidrott & skolan

Svensk Simidrott & skolan

Här kan du läsa mer om simkunnighetskraven i LGR 11 samt Svensk Simidrotts förtydligande av simning i ämnet Idrott och Hälsa.  

Webbplats för lärare i simundervisning

Som stöd och inspiration har vi skapat "Lärarwebb - Simning" för dig som är eller håller på att utbilda dig till lärare som ska undervisar i idrott & hälsa - simning har vi tagt fram en webbplats där du kan hitta information och tips på hur du övar upp dina elevers vattenvana och utvecklar deras simteknik, i alla fyra simsätt. Du får också tips kring hur vattnet påverkar eleverna och hur du kan hjälpa dem att hantera vattnet bättre. Dessutom får du inspiration från Svensk Simidrotts olika idrotter, som utöver simning är konstsim, simhopp, vattenpolo och simning i öppet vatten.  
Kontakta This is a mailto link om du är intresserad av att köpa en inloggning till denna sida. 

Fortbildningsdag i vattenvana & simteknik

Denna dag är till för dig som arbetar inom skolan och är med eleverna i simhallen. Det är en heldag med både teori och praktik. Vi går igenom; Simningens ABC, de olika simsätten och kunskapskraven i LGR 11 kopplat till simning i Idrott och hälsa. 

Föreningar som önskar arrangera denna dag med sina närliggande skolor kan kontakta This is a mailto link för att få tillgång till utbildningsmaterial
Skolor/Idrottslärare som önskar delta på denna utbildning - kontakta antingen din närliggande förening eller This is a mailto link.

Simlärarutbildning för lärare

Denna komprimerade Simlärarutbildning är skapad för redan utbildade lärare eller pedagoger, den omfattar ca 3 dagars utbildning, både teori och praktik. I denna utbildning går vi igenom bland annat; Simningens ABC, de olika simsätten, kunskapskraven i LGR 11 kopplat till simning i Idrott & hälsa, planering, övriga simidrotter & livräddning. 
Denna utbildning arrangeras på uppdrag och önskemål från skolor, kontakta This is a mailto link vid intresse.  

Möjlighet att inkludera simledarutbildning i Barn- & Fritidsprogram eller liknande program på gymnasiet

Genom att komplettera de befintliga kurserna och momenten med vissa både praktiska och teoretiska simspecifika delar kan vi säkerställa att era elever kan tillgodoräkna sig en utbildning enligt vår Assisterande Simledarnivå. Vi hjälper till med kursledare, stödmaterial och planering för att få till detta på bästa sätt utefter skolans förutsättningar. Delar som ingår är bland annat, vattenvana, de olika simsätten och livräddning. 

Idag har vi sådana samarbeten med Katedralskolan i Växjö samt Sågbäcksgymnasiet i Huddinge.  
Om du vill veta mer om denna utbildningsmöjligheter eller diskutera en variant på upplägg kontakta uThis is a mailto link

NIU - Nationell Idrottsutbildning

Under hösten 2022 kommer vi inte att ha någon ny tillstyrkansprocess.

Under hösten 2023 kommer vi öppna upp för en ny tillstyrkansprocessför NIU, både för befintliga och nya intresserade skolor, avseende en ny tillstyrkansperiod om 4 år med första antagning och intag höstterminen 2025.

Observera även reglerna från Skolverket om lärarlegitimation för NIU-tränare. Från Svenska Simförbundets sidan vill vi även säkerställa att ansvarig NIU tränare innehar en Simtränarlicens på Junior/Senior nivå. 

Ansökan ska göras senast 1 november 2023 till Svenska Simförbundet.
Senast 31 december 2023 kommer ni att få besked om Simförbundet tillstyrkt ansökan eller inte.
Senast 31 januari 2024 ska skolan ansöka hos Skolverket (Skolinspektionen för fristående skolor). Ansökningsformulär för detta finns tillgängliga på respektive myndighets webbplats mellan 1 november 2023 occh 31 januari 2024.

Ansökan består av:

Era ansökningar ska vara oss tillhanda senast den 1 november. 

Ansökningsformulär/avtal skrivs ut, undertecknas och skickas med post till:
Svenska Simförbundet
att. Helena Bengtsson
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Verksamhetsbeskrivningen kan fyllas i digitalt och skickas med e-post till This is a mailto link.

 På Riksidrottsförbundets webbplats finns mer information.

 

Eftergymnaisala alternativ

Riksidrottsuniversitet, RIU & Elitidrottsvänliga lärosäten, EVL 

Idrotts- & Tränarprogram

Studera och simidrotta i USA
I USA har du möjlighet att kombinera univerrsitetsstudier med en elitidrottssatsning. 
Läs mer i broschyren här

Lyssna på våra Elitsimmare som berättar om sina vägar efter gymnasiet för att kunna kombinera sin fortsatta idrottssatsning med studier och/eller arbete. 
För länk till filmen kontakta This is a mailto link

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga