Hem / Utbildning / För Ledare/tränare / Babysim & Minisim

Babysim & Minisim

Babysiminstruktör 

Babysim är en vattenaktivtet för barn från tre månader upp till och med två år. Barnet simmar tillsammans med en vuxen och målet med babysim är att barnet själv ska kunna hoppa i vattnet, vända sig och ta sig tillbaka till kanten och greppa om den. Genom sång, lek och övningar får barnen ta del av glädjen och möjligheterna i vattnet samtidigt som både barn och vuxna får lära sig om viktiga säkerhetsaspekter när det kommer till vatten och bad. 

Utbildning till babysiminstruktör genomförs i två steg där deltagarna ska genomföra praktik mellan de båda stegen. Utbildning till babysimsassistent respektive babysiminstruktör arrangeras av Svensk Simidrott centralt. Kontakta oss på This is a mailto link om du har frågor kring babysimsutbildningarna. 

Babysimsassistent (20 studietimmar)

För att gå utbildningen till babysimsassistent ska du:

 • under kalenderåret uppnå lägst 18 års ålder
 • ha en godkänd och giltlig HLR-utbildning för barn
 • vara simkunnig, det vill säga kunna falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att åter ha tagit sig upp till ytan, simma 200 meter på djupt vatten varav 50 meter på rygg.

Mall för praktikintyg hittar du här. 

Babysiminstruktör (20 studietimmar)

För att gå utbildningen till babysiminstruktör ska du:

 • vara godkänd på utbildningen till babysiminsassistent
 • ha genomfört 15 timmars praktik i babysimsverksamhet under handledning av godkänd babysiminstruktör
 • ha en godkänd och giltlig HLR-utbildning för barn

För att bli godkänd babysiminstruktör krävs också godkända inlämnade hemuppgifter som delas ut inför praktiken.

För ledare i Svensk Simidrotts föreningar finns möjlighet att söka om utbildningsstöd för utbildningarna till babysimsassistent och babysimsinstruktör. 

Kompetteringar
Eventuella kompletteringar ska lämnas in senast 6 månader efter kursen, om det inte finns särskilda anledningar.

Minisiminstruktör  (20 studietimmar)

Denna utbildning arrangeras nu i Licenskurs form, hitta nästa kurstillfälle här. 

Minisim är en aktivitet i vatten för barn mellan två och fyra år. Tillsammans med en ledare utforskar föräldrar och barn vattnet och har roligt tillsammans. Syftet är att lägga grunden till simkunnighet genom vattenvana samt grundläggande simteknik. Minisim anpassas efter varje barns individuella utvecklingsnivå, vilket gör att det är till för alla barn, oavsett om de tidigare har gått på babysim. Genom lek och övningar får barnet först öva på momenten i simningens abc för att bli vattenvana och sedan börja öva på grunderna i de fyra simsätten.

TIPS! Vi har även en inspelad webbföreläsning om inspiration till minisimsverksamheten. Föreläsningen är gratis, men du måste registrera dig på sidan för att vi ska kunna se hur många som tar del av våra föresläsningar.

Kontakta oss på This is a mailto link om du har frågor kring minisimsutbildningarna. 

Förkunskapskrav
För att gå utbildningen och bli godkänd minisimsinstruktör bör du ha genomgått utbildning till Simlinjeassistent, Simidrottsledare eller Svensk Simidrotts utbildning till babysimsinstruktör. Har du endast gått utbildning till babysimsinstruktör behöver du ha gjort 15 timmars dokumenterad praktik i minisims/simskoleverksamhet i en förening innan du påbörjar utbildningen. Har du tidigare gått utbildning till simlinjeassistent eller motsvarande behövs ingen praktik.

Kompetteringar
Eventuella kompletteringar ska lämnas in senast 6 månader efter kursen, om det inte finns särskilda anledningar.


Minisimsboken 
För dig som jobbar med lite yngre barn rekommenderar vi boken Minisim. Häftet utgör grunden i Svensk Simidrotts minisimsverksamhet och används vid utbildning av nya minisimsinstruktörer. Men det kan även vara ett stöd för dig som är ansvarig för simverksamhet i de yngre åldrarna. Häftet hittar du hos SISU Idrottsböcker.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga