Hem / Utbildning / För förening / Projektstöd för barn- & ungdomsidrott

Projektstöd för barn- & ungdomsidrott

Inom Svensk Simidrott strävar vi mot en verksamhet i världsklass och som präglas av gemenskap, glädje och god hälsa genom hela livet. För att nå dit måste vi erbjuda en trygg och stimulerande miljö där alla är välkomna och man har möjlighet att påverka.

För att stötta föreningar i denna strävan, och skapa förutsättningar till att aktivt kunna arbeta med relevanta utvecklingsområden inom just sin verksamhet, finns möjlighet att söka projektstöd för barn- och ungdomsidrott!

Syfte, mål och målgrupp för Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott 2022-2023

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för simidrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande. Målgruppen är barn och ungdomar 7–25 år.

Sökbara områden

Det finns tre områden som din förening kan söka stöd inom:

  • Uppstart och rekrytering inom underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
  • Utbildningsstöd

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är öppen mellan 2022-02-25 till och med 2023-10-01. Ansökningsärendena behandlas löpande. Återkoppling ges inom ca fyra veckor. 

Så här söker föreningar projektstöd

Ansökan görs i Idrottsmedelsapplikationen i IdrottOnline. I ansökan beskriver ni projektets mål, syfte, genomförande, tidplan och budget. Ju mer information ni skickar in, desto tydligare och rättvisare bild får vi av ert projekt. 

Alla som vid inloggning i IdrottOnline har fliken "Idrottsmedel" synlig kan skriva och spara en ansökan. För att kunna skicka in ansökan behöver man i IdrottOnline ha någon av följande roller tilldelad: "Ordförande", "Kassör" eller "Idrottsmedel Firmatecknare". Dessa roller kan föreningens huvudadministratör tilldela. Se lathund här.

Här finns en instruktionsfilm om hur man ansöker om Idrottsmedel i IdrottOnline.

RF har även en manual om hur man ansöker.

Kom ihåg att välja rätt kategori när du gör din ansökan. I kolumnen till vänster visas de tre ansökningsområdena "Utbildningsstöd", "Uppstart, rekrytering och inkludering" samt "Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer" och under respektive flik finns mer information om vad man kan söka bidrag för inom den kategorin.

Observera att en förutsättning för att ett projekt ska ha möjligheten att bli beviljat är att samtliga tidigare projekt är korrekt redovisade och återrapporterade.

Frågor och vägledning

Vid frågor och vägledning kring projektansökningar ber vi er att kontakta utvecklingskonsulenten i ert distrikt. Kontaktuppgifter till konsulenterna finns längst ner på denna sida.

Vid frågor om utbildningsstöd, kontakta Josefin Lillhage; This is a mailto link eller 010-4764711

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga