Hem / Utbildning / För Aktiva / Simmare

Simmare

För att uppmuntra era simmande barn till att bli mer delaktiga och självständiga i sin roll som idrottare rekommenderar Svensk Simidrott att ni i föreningen har en plan för detta. Förslagsvis genom att ni sitter ner tillsammans med hela gruppen några gånger varje termin och pratar några minuter om olika aktuella faktorer som kan påverka barnen i sitt idrottande.

För unga simmare

Det finns även ett framtaget diskussionunderlag för simidrottare i åldrarna ca 9-12 år. Det hittar ni här. 

Ytterligare inspirationsmaterial kan ni hämta från SISUs "Wilda & Walter".

Samlad information och underlag framtaget av RF/SISU hittar ni här.   

För simmare från gymnasiet och uppåt

Riksidrottsgymnasium (RIG) & Nationell Idrottsutbildning (NIU)

För simmare som vill satsna mot att nå en internationell respektive nationell elit i kombination med gymnaisestuder så kan vi erbjuda 2st RIG i simning i Helsingborg & Jönköping samt 22st NIU runt om i Sverige. Ni hittar mer information om skolorna och denna möjlighet här. 

Simidrottarutbildning

Svensk Simidrott har tagit fram en utbildning som ledare och tränare kan hålla för sina simidrottare hemma i föreningen. 

Målet med simidrottarutbildningen är att: 
Simidrottaren ska kunna bli mer självständig i sin roll som idrottare och mer delaktig kring sin tränings- och tävlingsplanering. Detta leder till att vi kan behålla fler aktiva inom simidrotten längre. 

Utbildningen riktar sig främst till aktiva simidrottare i åldrarna ca 15-19 år. Den består av en idrottsgenerell och en simpecifik del. Du kan läsa mer om utbildningen samt hitta handledningar och presentationer här.

Idrottspsykologi - prestation och hälsa

Denna webbplats, som är framtagen av RF, är till för dig som är tränar på elitnivå. Webbplatsen är först och främst riktat till dig som är aktiv idrottare i gymnasieåldern eller äldre. Givetvis är webbplatsen även bra att använda för tränare, ledare, lärare, sportchefer, förbundskaptener och föräldrar. Sidan är också uppdaterad med råd för elitidrottare nu under pandemin Covid-19.

Upp, upp vi lyfter 

#ViLyfter är en webbplats för dig som är ung och idrottsaktiv. Här lyfts tankar, känslor och beteenden som rör psykisk ohälsa. Den är tänkt att vara ett stöd i dina egna tankar och reflektioner samt skapa kraft, vilja och mod att våga prata om det.

Eftergymnasiala studier. 

För dig som spelare som redan läser eller funderar på att läsa vidare efter gymnasiet finns mer information om idrott och eftergymnasiala studier här

Utvecklingsplan och veckoplaneringsmall.

 • Utvecklingsplan Simidrottare - underlag för målsättning- & utvecklingsplanering för den aktiva att göra tillsammans med sin tränare.
 • Utvecklingsplan simmare - underlag för målsättning- & utvecklingsplanering för den aktiva, tillsammans med sin tränare
 • Här kan ni även hitta en variant på utvecklingsplan för Elitsimmare (se publicerad nyhet 2018-10-08).
 • Veckoplaneringsmall - för att kunna skapa en gemensam bild av Simidrottarens helhet.

 

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga