Hem / Utbildning / För Aktiva / Simhoppare

Simhoppare

För simhoppare 9-12 år

För att uppmuntra era simidrottande barn till att bli mer delaktiga och självständiga i sin roll som idrottare rekommenderar Svensk Simidrott att ni i föreningen har en plan för detta. Förslagsvis genom att ni sitter ner tillsammans med hela gruppen några gånger varje termin och pratar några minuter om olika aktuella faktorer som kan påverka barnen i sitt idrottande.

Det finns även ett framtaget diskussionunderlag för simidrottare i åldrarna ca 9-12 år. Det hittar ni här. 

Ytterligare inspirationsmaterial kan ni hämta från SISUs "Wilda & Walter".

Samlad information och underlag framtaget av RF/SISU hittar ni här.   

 

För simhoppare från gymnasiet och uppåt

 • Simidrottarutbildning. Svensk Simidrott har tagit fram en utbildning som ledare och tränare kan hålla för sina simidrottare hemma i föreningen. 

Målet med simidrottarutbildningen är att: 
Simidrottaren ska kunna bli mer självständig i sin roll som idrottare och mer delaktig kring sin tränings- och tävlingsplanering. Detta leder till att vi kan behålla fler aktiva inom simidrotten längre. 

Utbildningen riktar sig främst till aktiva simidrottare i åldrarna ca 15-19 år. Den består av en idrottsgenerell och framöver även en simidrottspecifik del, men i nuläget är den simhoppare delen under framtagning. Du kan läsa mer om utbildningen samt hitta handledningar och presentationer här.

 • Idrottspsykologi - prestation och hälsa. Denna webbplats, som är framtagen av RF, är till för dig som är spelare på elitnivå. Webbplatsen är först och främst riktat till dig som är aktiv idrottare i gymnasieåldern eller äldre. Givetvis är webbplatsen även bra att använda för tränare, ledare, lärare, sportchefer, förbundskaptener och föräldrar. Sidan är också uppdaterad med råd för elitidrottare nu under pandemin Covid-19.
 • Upp, upp vi lyfter #ViLyfter är en webbplats för dig som är ung och idrottsaktiv. Här lyfts tankar, känslor och beteenden som rör psykisk ohälsa. Den är tänkt att vara ett stöd i dina egna tankar och reflektioner samt skapa kraft, vilja och mod att våga prata om det.
 • Studier och simhopp. För simhoppare som ska börja gymnasiet eller är intresserad av att studera vidare så finns det mer information här
 • Utvecklingsplan och veckoplaneringsmall.

 

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga