Hem / Utbildning / För Aktiva / Digital Simidrottarutbildning 2020-2021

Digital Simidrottarutbildning 2020-2021

Bakgrund
Simidrottarutbildningen är en tidigare framtagen utbildning med syftet att kunna utbilda aktiva simidrottare på hemmaplan. Utbildningen bygger på böckerna "Specialidrott, tränings- och tävlingslära" och "Simlinjen". Utbildningen, som består av idrottsgenerella och simidrottspecifika delar, riktar sig främst till aktiva simidrottare i åldrarna ca 15-19 år. Målet med utbildningen är att simidrottaren ska kunna bli mer självständig i sin roll som idrottare och mer delaktig kring sin tränings- och tävlingsplanering, vilket förhoppningsvis leder till att vi kan behålla fler aktiva inom simidrotten längre.

Aktuellt läge 
Den allmänna smittspridningen av pandemin i Sverige är ett faktum. Detta medför att vissa regioner avråder från idrottsträningar och tävlingar för alla födda 2004 och tidigare. Svensk Simidrotts vill stimulera och motivera dessa simmare under rådande situation och har därför beslutat att för första gången köra denna simidrottarutbildning digitalt och från centralt håll.

Upplägg
Utbildningen är helt digital och startar i början av december och pågår under 3 månader. Varje vecka berörs ett eller flera ämnen, tidsåtgången för varje tillfälle är ca 1 h. Utbildningen leds av personer med specialkunskap inom respektive ämne. 

Innan första tillfället: Vi vill att ALLA som deltar i Simidrottarutbildningen fyller i följande LÄNK, oavsett om ni väljer att delta på en eller flera av föreläsningarna.  
Detta görs endast en gång (inte inför alla föreläsningar) och ska göras oavsett om man ser föreläsningen live eller i efterhand.

Utvärdering: Efter varje föreläsning så uppmanas alla som deltagit att fylla i en kortare utvärdering, ni som lyssnar på inspelningen i efterhand kan också göra det genom att klicka här. 

Föreläsningarna: 
Här nedan hittar du samtliga föreläsningar i denna serien. 

Ämne & Föreläsare Länkar till  föreläsning/inspelningen
Idrottens psykologi - Malin Sjöström Klicka här - SimidrottsTV
Muskelanatomi, funktion & stabilitet - Jenny Gustavsson Klicka här - SimidrottsTV
Idrottsnutrition - Isabel Heed  Klicka här - SimidrottsTV
Landträning - Anna Lundeberg  Klicka här - SimidrottsTV
Idrottsskador - Anna Lundeberg  Klicka här - SimidrottsTV
Simteknik - Johan Wallberg Klicka här - SimidrottsTV
Planering & periodisering - Jacob Fredriksson Klicka här - SimidrottsTV
Miljöns betydelse för idrottslig utveckling - Ulrika Sandmark Klicka här - SimidrottsTV
Antidoping - Charlotte Wallin Klicka här - SimidrottsTV
Regelkunskap - Pia Yman Klicka här - SimidrottsTV
Tävlingsanalys - Kevin Thorvaldsson Klicka här - SimidrottsTV 
Idrottens värdegrund & Svensk Simidrott - Maria Olofsson  Klicka här - SimidrottsTV
Dubbla karriärer & karriärövergångar - Helena Bengtsson Klicka här - SimidrottsTV
Tävlingslära, tester & mätmetoder - Antonio Lutula Klicka här - SimidrottsTV
Simningens - Mekanik & ABC - Elizabeth Karlsson Klicka här - SimidrottsTV
Intensitetszoner - Antonio Lutula Klicka här - SimidrottsTV
Fysiologi & Träningslära - Philip Carlsson

Klicka här - SimidrottsTV

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga