Hem / Utbildning / Utbildningstips / För föräldrar

För föräldrar

Idrotten är en fantastisk arena där barn, ungdomar och vuxna får möjlighet att mötas och göra gemensamma aktiviteter. Föräldrar och andra nära vuxna är viktiga för att barn och ungdomar ska uppleva idrotten som glädjefylld.

Som idrottsförälder gäller det att skapa ett positivt samarbete mellan såväl tränare, ledare och domare, för att stödja och stimulera barnen på bästa möjliga sätt.

 SISU Idrottsutbildarna har en del material som vänder sig till idrottsföräldrar. 

Där finns till exmpel tips på hur du som förälder kan motverka näthat

Svensk Simidrott har också sammanställt material och tips om att skapa trygga idrottsmiljöer samt för att förebygga sexuella kränkningar och övergrepp.

Under 2020 kommer det tas fram fler material för att stödja reflektion och samtal med idrottsföräldrar/närstående vuxna

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga