Hem / Utbildning / Utbildningstips / Konferenser

Konferenser

Tränarkonferens
Vartannat år arrangerar Svensk Simidrott en Tränarkonferens för alla simidorttstränare i Sverige. 
2022 arrangeras den, 16-18 sept. Mer infromartion kommer snart!

Simidrottsforum
Arrangeras det året som det inte är ett Simförbundsmöte. 
Nästa Simidrottsforum kommer arrangeras 2023.

Nordisk Babysimskonferens
För dig som jobbar med babysim, simsim och siminlärning i olika åldrar hålls vartannat år nordiska konferenser inom babysim. Konferenserna flyttas runt mellan de olika nordiska länderna.

Den nästa planeras nu till den 26-28 augusti 2022, i Espoo utanför Helsingfors Finland. Du hittar mer information på deras hemsida.

Nordisk Simlärarkonferens
För dig som jobbar med siminlärning i olika åldrar hålls vartannat år nordiska konferens inom simlärning. Konferenserna flyttas runt mellan de olika nordiska länderna.

2022 är den planerad till Norge, preliminäre Lillström under hösten.

WADC
Nästa planeras till den 12-15 2023, Lund. För mer information klicka här. 

Fler tips
Fler konferenstips kan ni också hitta här. 

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga