Hem / Utbildning / Utbildningstips / Inkluderande idrott

Inkluderande idrott

Inkluderande idrott har målet att bidra till en mer välkomnande och inkluderande idrott. Syftet är att ge dig en kunskaps- och inspirationsbank för att skapa medvetenhet om rådande normer, privilegier och begränsningar på idrottens olika arenor. Med arenor menar vi fysiska rum, till exempel omklädningsrummet, styrelserummet, åskådarplatsen etc. Webben riktar sig till dig som är förtroendevald, anställd, ledare eller tränare i en förening eller ett förbund.

Idrottsrörelsen är på en förändringsresa och webben är ett stöd och en inspiration i detta arbete. Läs mer om idrottsens förändringsresa och strategiska arbete mot målen 2025 genom att klicka här https://www.strategi2025.se/

Svensk Simidrotts strategiska arbete hittar du här

Tips på inkluderande kommunikation och övningar kan du hitta här - http://schyst.se 

 Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med en NPF", framtagen utbildning av RF-SISU tillsammans med Attention finns som en gratis webbutbildning. 

HBTQ-certifiering

Alla verksamheter tjänar på att bli mer inkluderande, vare sig det rör sig om offentlig eller privat sektor. Att genomföra en hbtq-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande.

Introduktion till inkludering

RFSL erbjuder hbtq-certifiering för idrottsföreningar, förbund och distrikt där målet är att alla ska kunna känna sig välkomna! Certifieringen är anpassad efter idrottens struktur och fokuserar på ledarskap och laganda utifrån ett normkritiskt perspektiv där målet är att alla ska kunna känna sig välkomna och trivas och kunna utvecklas på bästa sätt som idrottsaktiv och individ. Vid frågor om utbildning, hbtq-certifiering eller för prisuppgift kontakta This is a mailto link. Du hittar mer information om utbildningen här.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga