Hem / Simkunnighet / Simmärken / Våra simmärken

Våra simmärken

Svenska Simförbundets simmärken verkar både som motiovationshöjande och ger som grund för både vattenvana och siminlärning. Det ska vara roligt att lära sig simma! 

Baddaren Grön
Doppa
Märkestagaren ska doppa hakan och ena örat under vattnet. Detta upprepas fem gånger för varje sida.
Bubbla
Märkestagaren ska andas in, hålla andan och blåsa ut i vattenytan med hakan i vattnet, alternativt blåsa en pingisboll i vattenytan. Upprepas fem gånger.

Baddaren Blå
Doppa
Märkestagaren ska doppa huvudet under vattnet fem gånger.
Bubbla
Märkestagaren ska andas in, hålla andan och blåsa ut under vattnet. Upprepas fem gånger.
Glida
I vattnet fem sekunder med framsträckta och raka armar, ansiktet ska vara under vattenytan. Frånskjut får göras och provet kan utföras där märkestagaren bottnar. Handstöd med platta får användas. Upprepas fem gånger.

Baddaren Gul
Hoppa
Märkestagaren ska hoppa i från kant eller brygga på djupt vatten fem gånger.
Bubbla
Märkestagaren ska andas in, hålla andan och blåsa ut under vattnet. Upprepas fem gånger på djupt vatten.
Glida
I vattnet fem sekunder med framsträckta och raka armar, ansiktet ska vara under vattenytan. Frånskjut får göras och provet ska utföras där märkestagaren inte bottnar. Handstöd med platta får användas. Upprepas fem gånger.


Sköldpaddan
Flyta
På grunt vatten ska märkestagaren flyta fem sekunder i ryggläge, därefter göra en rotation från ryggläge till magläge utan att röra botten.


   
Bläckfisken
Simma
Simma fem meter valfritt simsätt på grunt vatten.


 
Pingvinen Silver
Simma
10 meter valfritt simsätt på grund vatten.
Flyta
10 sekunder på grunt vatten.
Hoppa
Från kant eller brygga på grunt vatten. 
Doppa
På grunt vatten, hämta föremål från botten med båda händerna.


 
Pingvinen Guld
Simma
10 meter valfritt simsätt i magläge på djupt vatten.
Simma
10 meter i ryggläge på djupt vatten.
Flyta
10 sekunder på djupt vatten. 
Hoppa
Från kant eller brygga på djupt vatten.


Silverfisken
Simma
25 meter valfritt simsätt på grunt vatten.
Hoppa
Från kant eller brygga på grunt vatten.


Guldfisken
Simma
25 meter valfritt simsätt på djupt vatten.
Dyka
Från kant eller brygga på djupt vatten.


Järnmärket
Simma
50 meter valfritt simsätt i magläge på djupt vatten.
Simma
25 meter i ryggläge på djupt vatten.
Flyta
1 minut eller 10 meter.
Dyka
Från kant eller brygga på djupt vatten. 


Bronsmärket
Simma
100 meter valfritt simsätt i magläge på djupt vatten. 
Simma
50 meter i ryggläge på djupt vatten.
Flyta
1 minut och 30 sekunder eller 20 meter. 
Längddykning
5 m. 
Livräddning
Kunskap om punkterna 1-3 i Bad- och Båtvett. Kunna hjälpa en nödställd person med förlängda armen. Kast av livboj med lina från kansten till nödställd i vattnet. 


Silvermärket
Simma
300 meter valfritt simsätt i magläge på djupt vatten. 
Simma
150 meter i ryggläge på djupt vatten.
Flyta
2 minuter eller 50 meter.
Flyta med kläder
1 minut och 30 sekunder eller 20 m. Klädsel: långärmad överdel och långbyxor. 
Längddykning
8 m. 
Djupdykning
Djupdyk 2 gånger från ytan till 1,5m. 
Livräddning
Kunskap om punkterna 1-6 i Bad- och Båtvett. Kunna hjälpa en nödställd person med förlängda armen. Kast av livboj med lina från kanten till nödställd i vattnet. Utkast av livboj följt av simning med livboj 10 m. 


Kandidaten
Simma
600 meter valfritt simsätt i magläge på djupt vatten. 
Simma
300 meter i ryggläge på djupt vatten.
Flyta
3 minut eller 75 meter. 
Flyta med kläder
2 minuter eller 50 m. Klädsel: långärmad överdel och långbyxor. 
Vattentramp
3 minuter eller 75 m. 
Längddykning
10 m.
Djupdykning
Djupdyk till 2m en gång från kanten och en gång från ytan. 
Dyka
Från minst 1 m höjd en gång. 
Livräddning
16 m simning med livboj följt av ilandföring med hjälp av livboj 16 m. Maximal tid för momentet, 2 minuter och 45 sek. Kunskaper om punkterna 1 - 11 i Bad- och Båtvett. Utkast av livboj följt av simning med livboj 25 m. Kunna hjälpa en nödställd person med förlängda armen.  
        
Hajen Brons
Simma
100 m valfritt simsätt på djupt vatten.  
       
   
Hajen Silver
Simma
100 meter valfritt simsätt varav 25 m i ryggläge på djupt vatten.
Simma
12,5 m i magläge, gör en rotation från magläge till ryggläge utan att röra botten och simma 12,5 m i ryggläge.
         
Hajen Guld
Simma
200 m valfritt simsätt varav 50 m i ryggläge på djupt vatten. 
Hoppa
Eller dyka från 1 m. 
Livräddning
Kunna hjälpa en nödställd person med förlängda armen. Kunskap om punkterna 1 - 3 i Bad- och Båtvett. 
Flyta med kläder
flyt 1 minut eller 10 m.  Klädsel: långärmad överdel och långbyxor. 
Simma
12,5 m i magläge, gör en rotation till ryggläge utan att röra botten, simma 12,5 m i ryggläge.
        
Simsättsmärke Fjärilsim
Simma
10 meter fjärilsim    


Simsättsmärke Ryggsim
Simma
10 meter ryggsim   


Simsättsmärke Bröstsim
Simma
10 meter bröstsim   

 
Simsättsmärke Crawl
Simma
10 meter crawl   

 

Sarahmärket 

Dyka 
Dyka från kanten/pallen

Simma 
Simma 25m på under 55,48 sekunder (Sarahs VR 100cr os distans)

Kicka
Göra 5st fjärilskickar under vattnet

10 kr av varje sålt Sarahmärke går till Barncancerfonden. 

 

Vattenprovet 

Hoppa eller dyka i på djupt vatten på att huvudet kommer under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan simma 200 m i en följd varav 50 m i ryggläge. Hela provet utförs på djupt vatten.

Årets vattenprov är färgat i Majblommans färger för att tillsammans belysa vikten av simkunnighet och alla barn idag inte har råd med en meningsfull fritid. Varje vid varje sålt märke går 10kr till Majblomman.  

 

Vattenprovet öppet vatten

Hoppa eller dyka i på djupt vatten på att huvudet kommer under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan simma 200 m i en följd varav 50 m i ryggläge. Hela provet utförs på djupt och öppet vatten.

simborgarmärke 2022.png

Simborgarmärke 2022

Simma 200 m.                                                                                                                                            

 

Simborgarmärke 5 år 

Simma 200 m 5 år.

 

Simborgarmärke 10 år

Simma 200 m 10 år. 

 

Simborgarmärke 25 år

Simma 200 m 25 år.  

 

Simborgarmärke 40 år 

Simma 200 m 40 år.

 

Simborgarmärke 50 år 

Simma 200m 50 år. 


Kilometermärket 1 km

Simma
1 km.                                                                                                                                                                                   
 
Kilometermärket 5 km

Simma
5 km.
 
Kilometermärket 10 km
Simma
10 km.
 
Kilometermärket 25 km
Simma
25 km.
 
Kilometermärket 50 km
Simma
50 km.
 
Kilometermärket 100 km
Simma
100 km.
 
Kilometermärket 250 km
Simma
250 km.
 
Kilometermärket 500 km
Simma
500 km.
 
Kilometermärket 1 000 km
Simma
1 000 km.
 


Järnmagistern

För järnmagisten fordras 9 betyg, ett betyg i varje delprov.

 

Bronsmagistern

För bronsmagistern fordras att man tagit Järnmagistern.
Nya prov görs för minst 18 betyg. Betyg i varje delprov erfodras. 
Prov för magistermärken.                                              
 

Silvermagistern

För silvermagistern fordras att man tagit Bronsmagistern.
Nya prov görs för minst 22 betyg. Betyg i varje delprov erfodras.

 

Guldmagistern

För Guldmagistern fordras att man tagit Silvermagistern.
Nya prov görs för minst 25 betyg.

 Påbyggnadsplakett brons

Bronsplaketten

Påbyggnadsplaketten finns i brons, silver och guld och tas i ordningsföljd. För att få avlägga prov för en plakett fordras att man tidigare tagit magistermärket i guld samt ytterligare avlägger proven för Guldmagistermärket tre gånger per plakett.

 Påbyggnadsplakett silver

Silverplaketten

Påbyggnadsplaketten finns i brons, silver och guld och tas i ordningsföljd. För att få avlägga prov för en plakett fordras att man tidigare tagit magistermärket i guld samt ytterligare avlägger proven för Guldmagistermärket tre gånger per plakett.
Påbyggnadsplakett guld

Guldplaketten

Påbyggnadsplaketten finns i brons, silver och guld och tas i ordningsföljd. För att få avlägga prov för en plakett fordras att man tidigare tagit magistermärket i guld samt ytterligare avlägger proven för Guldmagistermärket tre gånger per plakett.
 

Elitmärket

Elitmärket kan tas av den som tidigare har Guldplakette och ytterliggare fullgör proven för Guldmagistermärket.

 

Guldemalj

Detta märke är ett åldersmärke och kan tas av den som under det kalenderår proven avläggs fyller minst 40 år. För märket fordras minst 18 betyg, ett i varje delprov. Detta märke kräver inte att man tagit något magistermärke tidigare.

Promotorplakett

Promotorplakett

Promotion är en festlig och högtidlig avslutning på simskolan då provtagarna för kandidaten och magistervärdigheten får pillövs- och eklövskransar. Eleverna får visa sina kunskaper och simläraren arrangerar lekar, livräddningsuppvisningar, tävlingar m.m. Promotorplaketten är en minnesplakett som kan beställas till den som håller i promoveringen.
Simhoppsmärke Järn
Dyka
Från 1 m.                             
Simhoppsmärke Brons
Hoppa
Från 3 m.        
Simhoppsmärke Silver
Hoppa
Från 5 m.      
 
Simhoppsmärke Guld
Dyka
 
Från 3 m.
 

Plumsaren

1. Bomben
2. Framlänges bukis (räkan)
3. Pikstående sittplask bakåt
4. Delfinhopp
5. Ståfall framåt
6. Fothopp bakåt
7. Fothopp framåt i splitt
8. Sittrullning framåt med en hel skruv
9. Fothopp framåt med en hel skruv
10. Ryggsimsstart med kullerbytta bakåt 
SVSF470

Simhoppsmärke 1

1. Stående och liggande hållning
2. Ryggliggande svankpress
3. Ryggliggande planka med lyft i fötter
4. Vristkoordination sittande i pik
5. Plankan
6. Plandyk magliggande (kant)
7. Plankdyk ryggliggande (kant)
8. 100a, händerna i midja (kant)
9. 200a, händerna i midja (kant)
10. "Köttbullen" framåt och bakår (kant) 
 SVSF471

Simhoppsmärke 2

1. Kullerbytta framåt
2. Kullerbytta bakåt
3. Bomben i tjockmatta
4. Sittande gruppering och stående pik
5. Ryggliggande gruppering med upplyft
6. Bomben framåt (kant)
7. Bomben bakåt (kant)
8. Stående farmåt och bakåt rullning i sluten pik (kant)
9. Sittrullning framåt (1 m)
10. Sittrullingar bakår (1 m)
 SVSF472 Simhoppsmärke 3
1. Rakethopp
2. Grodhopp
3. Tåhävningar plintdel, 200a
4. Studshopp
5. Grenkullerbytta
6. Rakethopp, 100a (kant)
7. Tåhävningar, 200a (kant)
8. Knäböj, 100a (kant)
9. Knäböj, 200a (kant)
10. Sviktstuds, 100a (1 m)
SVSF473 Simhoppsmärke 4
1. 010b till handstående med press
2. Koreografi armsving
3. Grupperingsstuds
4. Rulla stock
5. Sittrullningar bakåt, sträckning till armbågsstödjande
6. 010b stående (1 m)
7. 100a med armsving (1 m)
8. 200a med armsving (1 m)
9. Sviktpress (1 m)
10. Sviktstuds, 100a (3 m)
SVSF474 Simhoppsmärke 5
1. Självständigt huvudstående
2. 5102a och 5201a
3. Kullerbytta framåt i pik med helskruv
4. Sittrullningar bakåt, sträckning till axelstående, mottagning
5. Dubbelstuds, 100c
6. "Delfinhopp" (1 m)
7. 5102a (kant)
8. 5201a (kant)
9. 020c med händerna på låren (1 m)
10. Dubbelstuds, 100c (1 m)
SVSF475 Simhoppsmärke 6
1. Knäböj, 90 grader
2. Huvudstående med piklyft
3. Grupperingskickar på plintdel
4. Grupperingssträckningar
5. Koregrafi tvåstegssats
6. Knädöj, dubbela armssving, 100a (1 m)
7. 100b (1 m)
8. 200b (1 m)
9. Dubbelstuds, dubbel armsving, 100a (1 m)
10. Tvåstegssats, 100a (1 m)
SVSF476 Simhoppsmärke 7
1. Brygga
2. Pik
3. Enbenstående balans
4. Grupperingar ribbstol
5. Handstående mot vägg
6. 010c sittande (3 m)
7. 010b sittande (3 m)
8. 020c sittande (3 m)
9. 020b sittande (3 m)
10. 020a stående (3 m)
SVSF477 Simhoppsmärke 8
1. Studskombination
2. 201c till rygg i tjockmatta
3. 301c till rygg i tjockmatta
4. 401c med pass
5. Självständigt handstående
6. 010a stående (3 m)
7. 201c sittlandning (kant)
8. 301c sittlandning (kant)
9. Bukis framåt och bakåt (kant)
10. 611c sittlandning (kant)
SVSF478 Simhoppsmärke 9
1. Handstående med axeltryck
2. Pikeups
3. Slitt
4. Spagat
5. Grenbrytning med pass
6. 101c (1 m)
7. 301c (1 m)
9. 401c (1 m)
10. 612c (5 m)
SVSF479 Simhoppsmärke 10
1. 102c till tjockmatta
2. 202c till tjockmatta
3. 5211a till tjockmatta
4. Pikeups ribbstol
5. Handstående med pikstuds
6. 102c (1 m)
7. 202c (1 m)
9. 402c (1 m)
10. 5211a (1 m)
 
Vattenpolobollen Brons
Passa
Boll i flytande rockring på 2 m avstånd - 3 av 5 passningar i ringen. Grunt vatten.
Fånga 
Boll med en hand på 2 m avstånd - 3 av 5 passningar måste fångas. Grunt vatten.
Simma
15 m valfritt simsätt med boll utan att röra botten.                                    
Vattenpolobollen Silver
Passa
Boll i flytande rockring på 3 m avstånd- 3 av 5 passningar i ringen. Djupt vatten
Trampa vatten
På stället i 1 minut och håll en boll över vattenytan. Båda händerna på bollen.
Simma
25 m crawl med bollen framför huvudet.                               
Vattenpolobollen Guld
Passa
Och ta emot bollen med en hand på 2 m avstånd 2 och 2. Totalt 10 passningar, bollen får högst tappas/vidröra ytan 3 gånger.
Trampa
 vatten
15 m framåt och håll en boll ovanför vattnet med ena handen.
Skjut
Ner ett föremål från 3 m avstånd efter att ha simmat 10 m crawl med bollen framför huvudet. Upprepa fyra gånger till, minst 2 av 5 föremål ska skjutas ner.                  
 

Konstsimsmärket 1 Brons

1. Sittande pik (på land)
2. Dansa fritt till musik
3. Doppa huvudet under vattnet 5 gånger med näsklämma
4. Ljushopp från bassängkanten
5. Ligga i sträckt ryggläge på land och göra standardskovling
6. Ligga i sträckt ryggläge i vattnet med flythjälp under fötterna (se grundposition 1 i Fina-boken) 

   Konstsimsmärket 1 Silver

1. Räkna till musik (klappa och stampa)
2. Plankan 10 sekunder (på land)
3. Sittande pik 10 sekunder (på land)
4. Ligga i sträckt ryggläge (i vattnet) utan flythjälpmedel (se grundposition 1 i Fina-boken)
5. Inta position köttbulle på bassängkanten och rulla i vattnet framlänges och baklänges
6. Karet (inta grundposition 15 i Fina-boken från sträckt ryggläge, rotera 180 grader och rotera tillbaka 180 grader, inta sträckt ryggläge)
7. Simma 100 meter valfritt simsätt 

 

 Konstsimsmärket 1 Guld

Visa upp ett kort musikprogram (ej räkna) med följande innehåll:

1. Dyka med huvudet före
2. Ryggbenspark, armarna sträckta längst sidan eller ovanför huvudet i en streamline-position 10 meter
3. Grupperad baklängesvolt
4. Eggtramp på stället

Samt kunna uppvisa:

1. Split- och spagatpositioner (på land, endast positionerna)
2. Brygga

 

 Konstsimsmärket 2 Brons

1. Stå på huvudet i köttbullen (fristående)  5 sekunder
2. Åka i sträckt ryggläge med huvudet först  10 meter
3. Lodläge vid vristerna 5 sekunder
4. Segelbåt (inta grundposition 14b i Fina-boken från sträckt ryggläge och tillbaka igen)
5. Snabb piknedgång (se grundrörelse 3 i Fina-boken)
6. Eggtramp sidled 10 meter 

 

 Konstsimsmärket 2 Silver

1. Stå på huvudet (fristående) 5 sekunder
2. Kick swish 10 meter
3. Lodläge med fem skoveltag (mellan vrist och knä)
4. Balettben (i den takt man kan, se figur 101 i Fina-boken)
5. Långsam piknedgång (se grundrörelse 3 i Fina-boken)
6. Eggtramp sidled med en arm upp 10 meter

 

 Konstsimsmärket 2 Guld

Visa upp ett musikprogram i takt (tränare får klappa takten) med följande innehåll: 

1. Ingång som avslutas med en landposition
2. Dyk med sträckta ben och fötter
3. Överslag framåt (valfritt tempo, se grundrörelse 6a i Fina-boken)
4. Balettben (se figur 101 i Fina-boken)
5. Upptramp utan armar
6. Eggtramp i sidled med valfri armrörelse, två armar upp

Samt kunna uppvisa:

1. Lodläge 10 stycken skoveltag (mellan vrist och knä)
2. Split- och spagatposition med rakt framben, parallella höfter och vertikal överkropp (på land)

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga