Hem / Simkunnighet / Simmärken / Anvisningar simmärken

Anvisningar simmärken

Arrangörs- och promotionsrätt
Rätt att anordna prov för simmärken har enskilda personer,
lärare/ledare i skolor, föreningar och organisationer under
förutsättning att fullgod kontroll och säkerhet kan garanteras.

Kontrollanter
Kontrollant ska vara fyllda 16 år och väl känna till simmärkesbestämmelserna
och provens utförande. Kontrollanten ska
bedöma om provtagaren har tillräcklig simkunnighet och god
hälsa för att kunna genomföra simprovet.

Promotion
Promotion är en festlig och högtidlig avslutning på simskolan
då provtagarna för kandidaten och magistervärdigheten får
pillövs- och eklövskransar. Eleverna får visa sina kunskaper
och simläraren arrangerar lekar, livräddningsuppvisningar,
tävlingar m.m.

Provtagning
En simmad sträcka eller moment får tillgodoräknas endast
för ett simmärke. Ex. om man vid prov för silvermärket simmar
600 m istället för föreskrivna 300 m gäller detta inte som
inteckning för annat märke. Vid märkestagning bör
vattentemperaturen inte understiga 17 grader.
Om det är längre sträckor som ska simmas i kallt vatten ska
märkeskontrollanten vara observant på tecken till nedkylning.
Om detta sker ska simningen avbrytas. Barn och ungdom är
mindre tåliga för kyla än vuxna.

Simning
Angiven sträcka ska simmas med valfritt simsätt. Simsätt i
magläge kan vara crawl, bröstsim eller fjärilsim. Simsätt
i ryggläge kan vara ryggsim (ryggcrawl) eller livräddningsryggsim.

Simglasögon
Simglasögon får ej användas t.o.m. Pingvinen guld.

Flytning
Vid provets genomförande ska kroppen befinna sig i ryggläge
från alternativt lodrätt till liggande. Flytningen kan utföras
stillastående med tidtagning eller med förflyttning. I båda
fallen ska benen hållas stilla och armarna vara under vattnet
och på sätt som innebär bästa möjliga flytläge för individen.
Frånskjut vid förflyttning får inte ske vid start eller vändning.

Vattentramp
Provet är en övning att i första hand stillastående kunna hålla
sig i vattenytan och att vid behov kunna använda armarna för
annat arbete.
Provet ska utföras med förflyttning eller på stället på den
tid som anges för simmärket. Kroppen hålls lodrätt i vattnet.
Bentaget utförs liksidigt eller växelsidigt och med armarna in
mot kroppen och händerna fästa på höfterna.

Längddykning
Provet får börja med startdyk från kanten/bryggan eller från
stillastående i vattnet. Den simmade sträckan mäts vinkelrätt
mot startplatsen. Under längddykningen ska hela kroppen
vara under vattenytan. Vid längddykning utomhus och i vatten
med dålig sikt bör märkestagaren använda säkerhetslina med
flöte.

Djupdykning
Vid provtagning används ett väl synligt sänke som placeras
3 m vinkelrätt från starten och på det djup som anges för
märket. Upprepade neddyk ska utföras i en följd, om en
dykning misslyckas görs provet om i sin helhet.
Vid djupdykning i vatten med dålig sikt bör säkerhetslina
användas. Simglasögon eller cyklop får inte användas vid
provtagning.

Hopp/dyk
Vid hopp/dyk ska följande vattendjup gälla enligt SSF:s
stadgar och tävlingsbestämmelser.

Höjd Vattendjup
1,0 m 3,5 m
3,0 m 3,8 m
5,0 m 3,8 m
7,5 m 4,5 m
10,0 m 5,0 m

Vid hopp och dyk i öppet hav eller insjö ska noga beaktas
att vattennivån kan variera kraftigt vid olika tidpunkter och
väderlek. Märkeskontrollanten måste därför vid varje hopp/
dyktillfälle noga kontrollera vattendjupet.

Flyta med kläder
Märkestagaren ska vara klädd i långärmad överdel och långa
byxor. 

Livräddning
Märkestagaren ska ha kunskap om regler för bad- och
båtvett samt i förekommande fall även isvett. Märkestagaren
ska få kunskap i användandet av räddningsmateriel ex livboj,
flytväst och att kunna undsätta nödställd person med hjälp av
förlängda armen, kunna förbereda för HLR och stabilt sidoläge
samt redogöra för larmrutiner vid olycka. Vid livräddning
av nödställd person ska alltid livboj eller annat hjälpmedel
användas.

Provperiod
Samtliga prov för ett märke ska avläggas inom 12 månader
från första provet.

Personer med funktionsnedsättning
Samråd har skett med Svenska Parasportförbundet
vid utarbetandet av dessa simmärkesbestämmelser och
gäller därför även för personer med funktionsnedsättning.
Samtliga prov kan vid behov anpassas individuellt.

Hyperventilering
Hyperventilering, långa och djupa in- och utandningar som
påverkar hjärnan, är riskfyllt och ej tillåtet i samband med
djup- och längddykning. Var uppmärksam vid upprepade försök då en omedveten hyperventilering kan förekomma.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga