Hem / Om oss / Mötesplatser / Simidrottsforum

Simidrottsforum

Simidrottsforum ska hållas vartannat år, det år då Simförbundsmötet inte hålls. Till Simidrottsforum bjuds samtliga distrikt och medlemsföreningar in att deltaga. Simidrottsforum riktar sig främst till styrelse och organisationsledare eller liknande i våra distrikt och föreningar, inom samtliga simidrotter. 

Simidrottsforums syfte är att lyfta aktuella frågor för våra simidortter, ge en ekonomisk redovisning samt beskriva planeringen framtå.

Bindande beslut kan inte fattas av Simidrottsforum.

Nästa Simidrottsforum kommer vara under 2021 samordnat med Tränarkonferensen under namnet Simidrottskonferensen, läs mer här. 

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga