Hem / Om oss / Mötesplatser

Mötesplatser

Svensk Simidrott arrangerar årligen konferensen för olika målgrupper inom hela vår verksamhet, dem kan du läsa mer om under respektive konferensnamn. 

Simförbundsmöte - Jämna år bjuder Svenska Simförbundet in till Simförbundsmöte, vilket är årsmötet och vår högst beslutande organ. Målgruppen är främst medlemsföreningar & distrikt samt deras organisations- & verksahetsledare samt förtroendevalda inom Svensk Simidrott. 

Simidrottsforum - Ojämna år, det år som Simförbundsmötet inte äger rum bjuder Svenska Simförbundet in till Simidrottsforum. Målgruppen är främst medlemsföreningar & distrikt samt deras organisations- & verksahetsledare samt förtroendevalda inom Svensk Simidrott. 

Tränarkonferens - Varannat år bjuder vi in samtliga ledare och tränare inom alla simidrotter till en gemensam Tränarkonferens. Där syftet är att lära och inspireras tillsammans. 

Simidrottskonferensen - Under coronapandemin 2020-2021 valde Svensk Simirott att samarrangera Tränarkonferensen 2020 med Simidrottsforum 2021 till en gemensam digital konferens, som fick namnet Simidrottskonferensen 2021. 

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga