Hem / Om oss / Styrande dokument / Rätt att motionera

Rätt att motionera

Förening som har fullgjort medlemsskyldigheterna gentemot Svenska Simförbundet och därmed finns upptagen i gällande röstlängd för det aktuella Simförbundsmötet och SDF (Simdistriktsförbundet) får motionera d v s ge förslag på förändring av stadgar, verksamhet och organisation till Svenska Simförbundets högsta beslutande forum, Simförbundsmötet, som genomförs vartannat jämnt år.


Förslag från enskild medlem i röstberättigad förening ska lämnas in av föreningen tillsammans med deras yttrande över förslaget.
Motion ska vara inlämnad senast 1 januari till Svenska Simförbundets styrelse via brev eller This is a mailto link för att kunna behandlas på det aktuella Simförbundsmötet.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga