Hem / Om oss / Styrande dokument / Kungörelser

Kungörelser

Information och beslut som berör Simförbundets medlemsföreningar och övriga medlemsföreningar publiceras här

 

e3zIqiQwgzvu3rqiwyLZ 

Datum Nummer Rubrik
2022-04-28 2022/7 Deltagande på nationella mästerskap
2022-04-19 2022/6 Ändringar i kap. 10 Parasimning
2022-03-30 2022/5 Klassificering av parasimmare
2022-03-10 2022/4 Ändringar i kap. 3 Mästerskap och rekordbestämmelser
2022-03-10 2022/3 Försöksverksamhet med tävlingssamverkan för masters- och parasimning
2022-02-23 2022/2 Ändringar i kap. 4 Simning
2022-01-17 2022/1 Ändringar i kap. 2 Allmänna bestämmelser
2021-06-09 2021/6 Ändring av kvalificeringsperioden för SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 i simning
2021-04-16 2021/5 Ändring i kap. 2 Allmänna bestämmelser och kap. 3 Mästerskaps- och rekordbestämmelser
2021-04-16 2021/4 Ändring i kap. 2 Allmänna bestämmelser
2021-03-17 2021/3 Tillfällig bestämmelse angående tävlingssanktion
2021-01-20 2021/2 Tillfällig bestämmelse angående USM och JSM i konstsim
2021-01-12 2021/1 Förlängd giltighetstid för funktionärskort i simning
2020-12-17 2020/17 Ändring i kap. 3 Rekordbestämmelser
2020-12-17 2020/16 Ändring i kap. 3 Mästerskapsbestämmelser
2020-12-17 2020/15 Ändring i kap. 2 Allmänna tävlingsbestämmelser
2020-12-17 2020/14 Tillfällig förändring av regel 304
2020-11-24 2020/13 Tillfällig tillämpning av regel 273
2020-11-04 2020/12 Fastställande av förseningsavgift
2020-11-04 2020/11 Ändring i tävlingsbestämmelser kap. 2
2020-10-23 2020/10 Försöksverksamhet med tävlingssamverkan
2020-10-13 2020/9 Ändringar i stadgarna kap. 1 samt bilagan Stadgemall för SSF:s distriktsförbund (SDF)
2020-04-16 2020/8 Tillfällig tillämpning av regel 273
2020-04-06 2020/7 Ändringar i tävlingsbestämmelser kap. 8
2020-03-17 2020/6 Ändringar i tävlingsbestämmelser kap. 10
2020-03-17 2020/5 Ändringar i tävlingsbestämmelser kap. 3
2020-03-16 2020/4 Försöksverksamhet med tävlingssamverkan
2020-01-20 2020/3 Nytt regelverk för vattenpolo
2020-01-20 2020/2 Nya tävlingsbestämmelser för vattenpolo
2020-01-16 2020/1 Ändringar i tävlingsbestämmelser kap. 3
2019-10-11 2019/8 Ändringar i tävlingsbestämmelser kap. 7
2019-10-11 2019/7 Ändringar i tävlingsbestämmelser kap. 4
2019-08-05 2019/6 Ändringar i tävlingsbestämmelser kap. 2
2019-07-31 2019/5 Ändringar i tävlingsbestämmelser kap. 8
2019-04-24 2019/4 Ändringar i tävlingsbestämmelser kap. 2
2019-04-24 2019/3 Ändringar i tävlingsbestämmelser kap. 2
2019-02-13 2019/2 Försöksverksamhet med tävlingssamverkan
2019-02-13 2019/1 Ändringar i tävlingsbestämmelserna kap. 4
2018-08-14 2018/3 Ändringar i tävlingsbestämmelserna kap. 10
2018-07-26 2018/2 Ändringar i tävlingsbestämmelserna kap. 4
2018-07-26 2018/1 Ändringar i stadgarna kap. 1
2017-10-13 2017/5 Ändringar i tävlingsbestämmelser kap. 9
2017-10-13 2017/4 Ändringar i tävlingsbestämmelser kap. 4
2017-09-28 2017/3 Ändringar av tävlingsbestämmelser kap. 2 och 3
2017-04-27 2017/2 Ändringar av tävlingsbestämmelser kap. 3 och 8
2017-02-14 2017/1 Ändring av tävlingsbestämmelserna kap. 6
2016-12-14 2016/8 Regler för parasimning kap. 10
2016-10-13 2016/7 Ändring av tävlingsbestämmelserna kap. 4
2016-09-23 2016/6 Ändring av tävlingsbestämmelserna kap. 3
2016-08-26 2016/5 Ändring av tävlingsbestämmelserna kap. 2 och 3
2016-08-26 2016/4 Ändring av tävlingsbestämmelserna kap. 4
2016-08-26 2016/3 Ändring av tävlingsbestämmelserna kap. 6
2016-06-09 2016/2 Ändring av stadgarna kap. 1 och Normalstadga för SDF
2016-01-22 2016/1 Ändring av tävlingsbestämmelserna kap. 2 och 3
2015-09-30 2015/6 Ändring av tävlingsbestämmelserna kap. 9
2015-09-02 2015/5 Ändring av tävlingsbestämmelserna kap. 8
2015-09-02 2015/4 Ändring av tävlingsbestämmelserna kap. 4
2015-08-12 2015/3 Ändring av tävlingsbestämmelserna kap. 3
2015-03-05 2015/2 Ändring av stadgarna kap. 1
2015-02-12 2015/1 Ändring av tävlingsbetämmelserna kap. 4 rättad 2015-02-16
2013-10-11 2013/5 Regeländringar rättad 2013-10-14
2013-06-14 2013/4 Ändring av tävlingsbestämmelserna kap. 8
2013-04-18 2013/3 Ändring av tävlingsbestämmelserna §§ 201, 304 och 305
2013-02-06 2013/2 Ändring av §§ 281-282
2013-01-25 2013/1 Distriktssammanslagning
2012-03-15 2012/1 Ändringar i tävlingsbestämmelserna
2011-10-03 2011/2 Ändringar i tävlingsbestämmelsernas kap. 2 och 3 rättad 2011-10-10
2011-05-05 2011/1 Ändringar i stadgan
2010-04-19   Valberedningen återtar kandidatur till lekmannarevisor
2010-02-23 2010/5 Avstängning
2010-02-23 2010/4 Avstängning
2010-02-23 2010/3 Ny indelning av Sum-Simregionerna
2010-01-25 2010/2 Förändringar av kap. 9 i tävlings-bestämmelserna
2010-01-08 2010/1 Förändring av regel 228
2009-12-30 2009/1 Förändringar av distriktsindelningar

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga