Hoppa till sidans innehåll

Simlinjen


Simlinjen är Svensk simnings utvecklingstrappa och är framtagen som ett verktyg för att hjälpa föreningar att arbeta för en optimal och långsiktig utveckling av sina simmare, baserat på erfarenhet, forskning, framtidsanalys och internationella modeller.

Simlinjen består av åtta utvecklingsstadier och fungerar som ett pedagogiskt verktyg för planering av en simmares långsiktiga karriär, oavsett om inriktning görs mot elitidrott eller motion och hälsa.

Simlinjen hjälper er att utveckla individen så långt det är möjligt, både ur ett hälso- och elitperspektiv. Genom tydliga riktlinjer och innehåll för varje utvecklingsstadium utgör Simlinjen ett verktyg och stöd på vägen för att verka för svensk simnings framtida utveckling både när det gäller tillväxt av simmare, tränare samt föreningsstruktur.

För att få tips kring implementering av Simlinjen i er förening. Läs längre ner på sidan.

Syftet är att utifrån individens biologiska utvecklingsnivå och mognad ge rekommendationer för vad som bör göras och uppnås i varje utvecklingsstadium. Därigenom kan både fysiska och psykosociala/mentala delkapaciteter utvecklas optimalt. Simlinjen utgör grunden och utgångspunkten för all simtränarutbildning inom Svensk Simidrott.

De åtta utvecklingsstadier bygger på vad simmaren uppnått i föregående stadium.  Därför är det viktigt att tänka på att individer inte utvecklas enligt fasta scheman eller modeller. Verksamheten bör vara så individanpassad som möjligt. Figuren nedan visar hur stadierna är kopplade till perioden före, under och efter puberteten.

Klicka på de olika stadierna nedan i bilden för att läsa mer om varje steg.

Simlinjen  

Implementering av Simlinjen

Simlinjen vänder sig till alla som är involverade i svensk simning, både till dig som simlärare och tränare men även till dig som sitter i styrelsen eller som
är anställd i föreningen. Simlinjen inkluderar alla simmare oavsett i vilket
utvecklingsstadium de befinner sig i eller hur gamla de är.

Genom att implementera Simlinjen i er förening kan verksamheten kvalitetssäkras genom att ni arbetar efter beprövade metoder som baseras på
forskning och erfarenhet.


Din förening kan kontakta med ert distrikts utvecklingkonsulent för hjälp och stöd i frågor kring implementeringen av Simlinjen. I samarbete med föreningen kartläggs utvecklingsbehov och en plan för genomförande görs.
• Kurser och utbildningar från SISU Idrottsutbildarna och Svensk Simidrott.
• Information kring och hjälp med hur ni kan få stöd från Idrottslyftet.
• En kunskapsbank med erfarenheter och inspiration från andra föreningar.

Material som kan vara till hjälp finns i menyn till vänster.

Uppdaterad: 21 AUG 2017 16:08 Skribent: Anna Hammar

 

Livetiming för Iphone

live-timing

I LiveTiming App kan du följa tävlingar live, få tillgång till startlistor, heatlistor och resultatlistor i realtid. Du kan även se resultat från tidigare tävlingar.

Postadress:
Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765300
Fax: +4687246861
E-post: info@svensksimidrott...